Til ansattelisten

Heidi Mogstad

Landskapsarkitekt MNLA

Heidi leder plan- og landskapsavdelingen. Hun er prosjektleder og utfører blant annet sol/skygge-analyser, terrengmodeller, terrengsnitt, reguleringsplaner, ROS-analyse, matjordplaner, skjøtselsplaner, utomhusplaner, anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Utdanning og erfaring

  • 2015 - d.d. Landskapsarkitekt MNLA, Stener Sørensen
  • 2011 - 2015 Landskapsarkitekt MNLA, Rambøll AS
  • 2008 - 2011 Landskapsarkitekt MNLA, Reinertsen/Selberg/Tegn3
  • 2008 Landskapsarkitekt MNLA, Trifolia Landskapsarkitekter
  • 2007 - 2008 Landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter
  • 2014 Prosjekt- og oppdragsledelse, SKEMA Business school/Rambøll
  • 2008 Master i landskapsarkitektur, Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp, Sverige