Stener Sørensen kan nå tilby CEEQUAL Assessment for anleggsprosjekter

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheme) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter. Målsetning er å gjøre anleggsprosjekter miljøvennlige og bærekraftige. CEEQUAL er utviklet av BRE Global, samme selskapet som utviklet BREEAM for byggeprosjekter, og er på lik linje med miljøkrav og innovasjon i BREEAM. CEEQUAL er en standard som skal stille enhetlige og forutsigbare miljøkrav til anleggsbransjen.

Sertifiseringsordningen omfatter et bredt spekter av miljøhensyn, fra klima og energiforbruk, via artsmangfold og kulturminner til forholdet til naboer og offentlige etater. Et anleggsprosjekt vurderes opp mot et sett av miljøkriterier, i hvert trinn av prosjektets livsløp. Disse kriterier skal bevises med dokumentasjon og målsettinger som da gjennomgås og godkjennes av en Verifier (tredjepart) med BRE Global. Kriteriene kan brukes på de ulike fasene i et anleggsprosjekt, i planfase, prosjektering, og utbygging hver for seg, eller i prosjektet som helhet.

CEEQUAL