Tursti og gangbro over Alnaelva er ferdig bygget!

Bygg og vei hos oss har bistått AF gruppen med å prosjektere tursti og gangbro i stål like ved Breivollveien i Oslo.

Byggavdelingen har utført beregninger og arbeidstegninger for stålbrua inklusive landkar i betong . I tillegg er det utarbeidet verkstedstegninger for stålkonstruksjonen. Veiavdelingen har levert komplett veitegninger for opparbeidelse av sti langs Alnaelva.

gangbro i stål

stålbro over Alnaelva

Bilde lånt fra bygg.no