Siden 1954

Den foretrukne rådgiveren.

Stener Sørensen AS har dyktige ansatte som holder til i nye lokaler på Papirbredden 3 i Drammen. Vi har medarbeidere med kompetanse innen plan og landskapsarkitektur, samferdsel og infrastruktur, byggteknikk, vann og avløp, ansvarlig søker, BIM-koordinering, oppmåling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Maria Feghts gate

SSAS sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt fortau.

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Øren nærmiljøanlegg

SSAS har bistått i prosjekteringen av Øren nærmiljøanlegg. Prosjektene ved Øren skole har omfattet arbeider med tre ulike prosjekter som omfatter nærmiljøanlegg, omlegging av Ørenbanen til kunstgress og veianlegg i forbindelse med ny flerbrukshall ved skolen.