Siden 1954

Skaper i dag. Utvikler for i morgen.

Stener Sørensen AS har dyktige ansatte som holder til i nye lokaler på Papirbredden 3 i Drammen. Vi har medarbeidere med kompetanse innen plan og landskapsarkitektur, vei- og anleggsprosjektering, byggteknikk, BIM-koordinering, oppmåling og byggeledelse.

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Gang- og sykkelvei gjennom parken i Øvre Storgate er en del av Drammen kommunes trafikksikkerhets tiltak for 2020. Strekningen går fra gamle Park hotell og frem til Øvre sund bru. Arbeidene omfattet nytt VA- anlegg på første del av strekningen samt en ny “kiss & ride” for Parktunet barnehage. Anlegget har blitt et flott tilskudd til Drammen kommunes gang- og sykkelveinett.  

Drammen hotell

SSAS har bistått med utomhus prosjektering til Drammens nye hotell River Station. Vi har prosjektert både landskap og veianlegg.

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Prosjektering av bygater i Drammen. Alle avdelinger i SSAS har bidratt i dette rehabiliteringsprosjektet.