Søk
Close this search box.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi ser på Miljøfyrtårnsertifisering som et ledd i å sikre driften, blant annet fordi miljøriktig drift og god miljødokumentasjon er fordeler våre kunder kan dra nytte av. Samtidig ønsker vi å kunne ta samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal Miljøsertifiseringsordning som samarbeider med de internasjonale Miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Ordningen krever innsats på to hovedområder:

  1. Årlig foretar vi en miljøanalyse og utarbeide en handlingsplan for å oppfylle definerte bransjekrav, som for eksempel HMS og arbeidsmiljø, avfallsreduksjon, energiøkonomisering og transport.
  2. Som rådgivende ingeniørfirma er vårt største bidrag til miljøet gjennom prosjektene våre. Vi skal ivareta miljøhensyn i bygg- og anleggsprosjekter. Dette bidrar til at byggherren kan enklere sette miljømål for sitt prosjekt.

Stener Sørensen AS har vært sertifisert siden 2013. Årlig miljøfyrtårnsrapport er tilgjengelig ved forespørsel.