Søk
Close this search box.

Samferdsel og infrastruktur

Vi prosjekterer og planlegger vei- og utendørsanlegg i alle faser, fra reguleringsstadiet frem til komplette anbudsdokumenter.

Våre ingeniører jobber også mye med generelle trafikksikkerhetstiltak, feltutbygging og reguleringstiltak, utgravningsplaner, støyskjermingstiltak og arbeidsvarsling.

I prosjekter kan vi tilby en komplett faggruppe (vei, landskap, konstruksjon, VA, belysning) med egne og innleide underkonsulenter.

Vi har lang erfaring innen masseberegning og bruk av NS3420 og prosesskode. Vi bistår offentlige og private kunder med utarbeidelse av kostnadsoverslag, anbudsbeskrivelser, oppfølging og endelig avregning av mengder.

Aktuelle arbeidsoppgaver innen samferdsel og infrastruktur:

 • Planlegging av vei- og utendørsanlegg
 • Reguleringstiltak
 • Feltutbygging
 • Trafikksikkerhetstiltak
 • Støyskjermtiltak
 • Arbeidsvarsling
 • Byggeledelse for vei, vann og avløpsanlegg m.m.
 • Rehabilitering av veier og gater
 • Anbudsbeskrivelser
 • Arbeidstegninger
 • SHA planer mm
 • Anleggsteknisk rådgiving
 • Masseberegning
 • Dokumentasjon av mengder
 • Maskinstyring

Snakk med meg om samferdsel og infrastruktur