Søk
Close this search box.
AKTUELT

Aktuelt

Aktuelle saker fra Stener Sørensen AS, både faglig input og prosjekter vi jobber med.

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Stener Sørensen sin landskapsavdeling har bistått Bærum kommunale pensjonskasse / totalentreprenør Strøm Gundersen AS som prosjekterende landskapsarkitekt.

Hotvetveien
Samferdsel og infrastruktur

Hotvetveien oppgraderes

Som en den av trafikksikkerhetstiltak i Drammen kommunen er arbeider med oppgradering av Hotvetveien i gang.

byggeplass mars2022
Oppmåling

Oppmåling: Neselva Hageby 3

Neselva hageby byggetrinn 3 er en del av en større utbygging og består av 156 leiligheter fordelt på 2 leilighetsbygg som bygges i sentralt på Billingstad i Asker kommune.

Fra byggeplass
Oppmåling

Oppmåling: Konnerud senter Panorama

Konnerud Senter Panorama består av 74 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg som bygges i tilknytning til Konnerud Senter. Byggene og garasjeanlegget er fullstendige nybygg. Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål/tre. Etasjeskiller utføres med plasstøpt betong/betongelementer. Stener Sørensen har ansvar for …

utsnitt av turvei og bro
ByggteknikkSamferdsel og infrastruktur

Tursti og gangbro over Alnaelva er ferdig bygget!

Bygg og vei hos oss har bistått AF gruppen med å prosjektere tursti og gangbro i stål like ved Breivollveien i Oslo. Byggavdelingen har utført beregninger og arbeidstegninger for stålbrua inklusive landkar i betong . I tillegg er det utarbeidet …

bruktorp
Plan og landskapsarkitektur

Hedrende omtale i Torp Bruk arkitekturkonkurranse

Vi har fått hederlig omtale for forslaget Bruk Torp i arkitekturkonkurranse, i samarbeid med Spir arkitekter.

Rortunet
Plan og landskapsarkitektur

Rortunet er ferdig bygget!

Landskapsavdelingen hos oss har bistått som landskapsarkitekt på prosjekt nye Rortunet kjøpesenter i Slemmestad. Taket er offentlig tilgjengelig med en utvendig trapp fra bakkeplan i sør som leder opp til en stor lekeplass og et rekreasjonsareal på plan 5. Taket …

Eplegrenda
Plan og landskapsarkitektur

Eplegrenda

Langs Gamle Ringeriksvei i Lier bistår vi Solli Arkitekter med regulering av tre boligfelt inkludert oppgradering av vei og infrastruktur. Landskapsavdelingen bistår med illustrasjonsplan, matjordplan og ROS-analyse. Veiavdelingen bistår ved veiprosjektering, både internt på boligområder og oppgradering av Gamle Ringeriksvei.

utomhusplan til ramme Signalgården
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Signalgården

Sentralt i Mjøndalen skal det bygges fire boligkomplekser rundt en bakgård, torgarealer samt felles parkeringskjeller. Stener Sørensen AS bistår med utomhusprosjektering fra både landskaps- og veiavdelingen.  Vi prosjekterer i tråd med motto for prosjektet: Velkommen ut i vår hage. Stener …

Ringsaker kirke orgelgalleri
Byggteknikk

Visualisering Ringsaker kirke

Byggteknikkavdelingen har modellert nytt orgelgalleri for Ringsaker kirke i samarbeid med arkitekt Per Skaflem og orgelbygger Marius Lyngø. Ringsaker kirkelig fellesråd står som byggherre. Selve orgelkassene er vist skjematisk, men modelleringen og visualiseringen viser uttrykket selve kirkebygget vil få. Det …

Varslingskart Svingen
Vann

Reguleringsplan Svingen

Stener Sørensen bistår Bergodd Utvikling AS med detaljregulering til boligformål på Svingen i nærheten av Vestbygda skole. Planområdet er sørvendt og ligger med flott utsikt. Frist for innspill til varsel om oppstart er 4. desember.

øvre storgate
Samferdsel og infrastruktur

Øvre Storgate – Sykkelvei med fortau

Prosjektet er en del av trafikksikkerhetstiltakene i Drammen for 2020. Dette tiltaket skal fremme gåing og sykling gjennom byen på en trygg og attraktiv måte, i tillegg skal det skiftes ut en eksisterende vannledning i området.  Det skal bygges en sykkelvei med fortau fra roklubben og helt opp til Øvre Sund bru, …

Veritas Have
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Veritas Have

Veritas Have er et nytt boligprosjekt lokalisert på Høvik, i historiske omgivelser i tilknytning Veritas-tomta. Det bygges 50 høystandard leiligheter fordelt på fire nye bygg. Stener Sørensen bistår med utomhus prosjektering i dette prosjektet, hvor både vei- og landskapsavdelingen er …

Garnes ungdomsskole
ByggteknikkPlan og landskapsarkitektur

Garnes ungdomsskole

På Garnes i Bergen prosjekteres en erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal. Eksisterende skolebygg er tilknyttet et idrettsbygg, hvor førstnevnte skal rives. Det nye skolebygget skal romme 500 elever og utgjør 6’600 m²-BRA. Tomtens uteareal utgjør 12’000 m²-MUA som tilpasses …

Skulpturen boligprosjekt
Byggteknikk

Skulpturen boliger

På Gulskogen i Drammen er utvikling av første byggetrinn for boligkomplekset Skulpturen i gang. Når ferdigstilt vil byggetrinnet bestå av tre boligbygg utgjørende 6300 m².

Sennerudtoppen
Byggteknikk

Sennerudtoppen bygges

Allerede i starten av 2019 begynte Stener Sørensen AS og skissere på et bæresystem for boligprosjektet Sennerudtoppen på Sørumsand.

OppmålingPlan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Engersand Fjordpark – byggetrinn 2 settes i gang

Landskapsavdelingen i SSAS har tegnet utomhusplaner til to eneboligfelt ved Engersand i Lier. På første byggetrinn har de første beboerne allerede flyttet inn, mens andre byggetrinn har byggestart nå i disse dager. Det er Block Watne som står for utviklingen og …

Byggteknikk

Sennerudtoppen – i startgropa

På Sørumsand er Sudrheimgruppen i gang med å reise byggetrinn 1 av 2 av Sennerudtoppen nærings- og boligprosjekt. Hele prosjektet består av to parkeringskjellere, næringlokaler i 1. etasje og ca 170 topp moderne leiligheter fordelt i etasje 2-6 ferdig utviklet. Byggavdelingen …

Plan og landskapsarkitektur

Proffen Hageby tar form

Proffen Hageby er en del av Drammens nye bydel og utbyggingsprosjekt på Sundland. Dette er et sentrumsnært sted i nærheten av Gulskogen, og som inntil nå har vært en del av jernbaneområdet i Drammen. SSAS bistår Bane NOR eiendom og …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Hotel River Station og Drammen Business Center

Ved jernbanestasjonen i Drammen reises nå to bygg mot elva, et hotell og et kontorbygg. Stener Sørensen AS bistår med utomhus prosjektering for disse to byggene. Hotellet Quality Hotel River Station åpner i november 2019, mens kontorbygget Drammen Business Center …

Vann

Heggedal sentrum

I forbindelse med pågående utvikling av Heggedal i Asker kommune åpnet i høst ny rundkjøring i Heggedalsveien, og oppgradering av Trevaren øst i Heggedal sentrum.

Plan og landskapsarkitektur

Stasjonen Tønsberg er ferdig

Stasjonen er tidligere Tønsberg kommunes rådhus beliggende ved Tønsberg togstasjon. Bygget har gjennomgått en rehabilitering, og fungerer i dag som et kontorbygg og med en restaurant i 1. etasje. Stener Sørensen AS har bistått entreprenør Strøm Gundersen Vestfold AS med prosjektering av …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Elvekvartalet har tatt form

På Hotvet i Drammen er det bygget tre nye leilighetsbygg hvor Stener Sørensen AS har bidratt med prosjektering av vei, utomhus og takhage. Vi har bidratt både i forprosjekt og detaljprosjekt. Elvekvartalet fremstår som et moderne leilighetskompleks med gode løsninger. …

ByggteknikkPlan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate fornyes

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate. Disse gatene rehabiliteres og kobles på eksisterende torg og gågate. SSAS har detaljprosjektert gatene og utarbeidet anbudsbeskrivelser. Prosjektet omfatter rehabilitering av gater med ny overflate og overbygning, overvannshåndtering …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Skrimsletta er innflyttingsklar og snart ferdig

Skrimsletta i Konsberg kommune er et boligprosjekt med 90 leiligheter fordelt på 13 leilighetsbygg. Det er lagt vekt på store  uteområder for et godt bomiljø. Skrimsletta ligger ved Kongsgårdmoen i rolige og landlige omgivelser. Stener Sørensen AS har bistått Trysilhus med …

Byggteknikk

Gransletta barnehage bygges nå

Stener Sørensen AS er engasjert som rådgivende ingeniør bygg (RIB) av Trygge Barnehager AS til prosjektering av konstruksjonssikkerhet i forbindelse med oppføring av ny 2-plans barnehage med teknisk rom på tak. Byggherre er Omsorgsbygg Oslo KF og barnehagen er tegnet …

Plan og landskapsarkitektur

Reguleringsplan for Ekeberg gartneri er ute til offentlig ettersyn

Stener Sørensen AS har bistått Tysilhus Areal AS med detaljregulering av Ekeberg gartneri i Holmestrand.

Byggeledelse

Eiksmarka Senter og Eiksparken bygges nå

På Eiksmarka i Bærum etableres nye Eiksmarka Senter med ca 6000 kvm handel, samt 66 leiligheter. Vår rolle er byggherreombud i dette prosjektet.

Plan og landskapsarkitektur

Nye lekearealer på Øren skole er ferdigstilt

I høst ble de nye lekearealene på Øren skole ferdigstilt. Landskapsavdelingen i Stener Sørensen har prosjektert lekeområdene. Landskapsarkitektene i Stener Sørensen har bistått med prosjektering av utomhusplan for oppgradering av skolegården til Øren skole. Det er dannet to aktivitetsområder med …

Bussholdeplass Øvre Strandgate
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Ny bussholdeplass og promenade ved Øvre Strandgate har åpnet

I sommer åpnet ny bussholdeplass og promenade ved Øvre Strandgate. Stener Sørensen har prosjektert holdeplassen og promenaden.

Snakerun-banen og barn på sparkesykkel
Plan og landskapsarkitektur

Vi vant byggeskikkpris for Drammen park!

Vi i Stener Sørensen AS er veldig stolte over å få tildelt Drammen bys byggeskikkpris for 2017! Sammen med de flinke folka i Betongpark og entreprenør Steen&Lund, mottok vi prisen for aktivitetsparken i Drammen park. Dette er første gang prisen …