Søk
Close this search box.

Hotvetveien oppgraderes

Som en den av trafikksikkerhetstiltak i Drammen kommunen er arbeider med oppgradering av Hotvetveien i gang.

Tiltaket består av oppgradering av veianlegg med nytt fortau, gang- og sykkelvei, veibelysning og vann- og avløpsanlegg.
Arbeidene ble satt i gang før sommerferien 2022 og planlagt ferdigstilt i slutten av 2022.