Søk
Close this search box.

Stener Sørensen kan tilby BREEAM Infrastructure for anleggsprosjekter

BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter. Målsetningen er å gjøre anleggsprosjektene miljøvennlige og bærekraftige.

Breeam logo green

BREEAM Infrastructure er utviklet av Institution of Civil Engineers (ICE) og er en del av BRE Group, samme selskap som utviklet BREEAM for bygg, og er på lik linje med miljøkrav og innovasjon i BREEAM-serien.

BREEAM Infrastructure er en standard som skal stille enhetlige og forutsigbare miljøkrav til anleggsbransjen.

Sertifiseringsordningen omfatter et bredt spekter av miljøhensyn, fra klima og energiforbruk, via artsmangfold og kulturminner til forholdet til naboer og offentlige etater.

Et anleggsprosjekt vurderes opp mot et sett av miljøkriterier, i hvert trinn av prosjektets livsløp. Disse kriteriene skal bevises med dokumentasjon og målsettinger som gjennomgås og godkjennes av en Verifier (tredjepart) med BRE Global.

Kriteriene kan brukes på de ulike fasene i et anleggsprosjekt, i planfase, prosjektering, og utbygging hver for seg, eller i prosjektet som helhet.