Vann

Vi prosjekterer og planlegger vann-, avløp- og overvannsanlegg i alle prosjektfaser.

Våre VA-ingeniører har ulike bakgrunner og variert og god erfaring innen vann, avløp og overvann. Vi har erfaring med å jobbe i et bredt spekter av kommuner, hovedsakelig på Østlandet. Vi har blant annet erfaring med boligprosjekter med både få og mange boenheter, næringsbygg og offentlige bygg i tette bystrøk og flerbrukshaller. Vi har også erfaring med rehabilitering av eksisterende VA ved hjelp av grøftefrie løsninger (no-dig) og konvensjonell graving og nye, kommunale VAO-anlegg i veier.

Vi er svært opptatt av god dialog med kunden for å komme frem til de foretrukne løsningene, og prioriterer både små, mellomstore og store prosjekter.

Snakk med meg om vann

Oda  Garaas
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Dragonhøyden

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Øren nærmiljøanlegg

Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

Plan og landskapsarkitektur

Rortunet kjøpesenter og boliger

Samferdsel og infrastruktur

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Drammen hotell

Samferdsel og infrastruktur

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Byggteknikk

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

Byggeledelse

Fossekleiva kultursenter

Plan og landskapsarkitektur

Regnbed Bolstadhagen

Byggteknikk

Albjerk Bil, Skoda Åssiden

ByggeledelsePlan og landskapsarkitektur

Dumpa på Fjell

Plan og landskapsarkitektur

Aktivitetspark for ungdom i Drammen park

Plan og landskapsarkitektur

Uteanlegg ved Danvik skole

Byggteknikk

Lillohøyden Barnehage

Plan og landskapsarkitektur

Uteområder ved Varners hovedkontor

Plan og landskapsarkitektur

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

Byggeledelse

Bekkestua Senter og leiligheter Syd

Byggteknikk

Heialunden i Lier

Samferdsel og infrastruktur

Gang- og sykkelvei på Sundland

Samferdsel og infrastruktur

Nytt kryss E134/Drammensveien – Kløversvingen

ByggteknikkSamferdsel og infrastruktur

Kryss Røykenveien – Idunns vei