Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

SSAS sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått med veiprosjektering av offentlige arealer til Lillo gård i Oslo.

Sted Nydalen og Sandaker
Oppdragsgiver Lillo gård KS v/ Eiendomsplan Management AS
Vår rolle Prosjekterende veiplanlegger
Ferdigstilt 2021

SSAS sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått med utarbeidelse av byggeplaner for godkjenning av Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Prosjekteringen har bestått av privat adkomstvei, offentlig arealer som turveier, gang- og sykkelveier, fortau langs Sandakerveien, gatetorg og gatetun som er overdratt til Oslo kommune.

Oslo er bygget rundt gamle gårder, og på Lillo Gård har det bodd mennesker siden steinalderen. I 2021 ble gården vekket til liv igjen, der det er bygget 415 nye selveierleiligheter på denne historiske plassen. Prosjektet består av elleve nye bygninger fordelt på Haugen og Lunden. Boligene ligger vakkert i landskapet rundt den gamle gården og selve gården er rehabilitert til bruk for beboere, naboer og forbipasserende. Her kan alle benytte parken ned mot Akerselva og utearealene med benker og lekeapparater, spise og drikke ved restauranter med uteservering på torget og ta innover seg det historiske dimensjonen området byr på.

 

Lillo gård utomhusplan

Bildet er lånt av Bar Bakke landskapsarkitekter / lillogard.com

Vil du vite mer?

Jon Eivind Kibsgård