Geomatikk og masseberegning

Vi utfører mange ulike oppdrag for både profesjonelle og private kunder.  Vi prosjekterer og utfører oppmåling på hytter, garasjer, eneboliger, veier,  forretningsbygg, haller etc.

Vi kan utføre terrengmåling, bygningsregistrering, setningsnivellement, kontroll av kartgrunnlag, etablering av stikningsplaner og utarbeider som bygget dokumentasjon.

 

Stener Sørenser har lang erfaring innen masseberegning og bruk av NS3420 og prosesskode. Vi bistår offentlige og private kunder med utarbeidelse av kostnadsoverslag, anbudsbeskrivelser, oppfølging og endelig avregning av mengder. Vi har sterk kompetanse innen flere programvarer – deriblant Gemini Terreng, markedsledende software for masseberegning i Norge .


Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse).

Aktuelle arbeidsoppgaver innen geomatikk og masseberegning:

 • Oppmålingsteknisk prosjektering
 • Innmåling av tomter og påvisning av sikre grenser
 • Innmåling av eksisterende bygg, murer, vegetasjon etc.
 • Byggeplassmåling
 • Terrengmåling
 • Setningsnivellement
 • Kontroll av kartgrunnlag
 • Masseberegning
 • Dokumentasjon av mengder for anlegg og masseuttak
 • Kontroll og/eller utarbeidelse av målebrev for A-nota eller sluttoppgjør
 • Utarbeidelse av stikningsdata til maskinstyring
 • Utarbeidelser av «som bygget»- dokumentasjon

Snakk med meg om geomatikk og masseberegning

Magnus Olsen