Søk
Close this search box.

Geomatikk og masseberegning

Vi utfører mange ulike oppdrag for både profesjonelle og private kunder. Vi prosjekterer og utfører oppmåling på hytter, garasjer, eneboliger, veier, forretningsbygg, haller etc.

Vi kan utføre terrengmåling, bygningsregistrering, setningsnivellement, kontroll av kartgrunnlag, etablering av stikningsplaner og utarbeider som bygget dokumentasjon.

Stener Sørenser har lang erfaring innen masseberegning og bruk av NS3420 og prosesskode. Vi bistår offentlige og private kunder med utarbeidelse av kostnadsoverslag, anbudsbeskrivelser, oppfølging og endelig avregning av mengder.

Vi har sterk kompetanse innen flere programvarer – deriblant Gemini Terreng, markedsledende software for masseberegning i Norge .

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse).

Aktuelle arbeidsoppgaver innen geomatikk og masseberegning:

 • Oppmålingsteknisk prosjektering
 • Innmåling av tomter og påvisning av sikre grenser
 • Innmåling av eksisterende bygg, murer, vegetasjon etc.
 • Byggeplassmåling
 • Terrengmåling
 • Setningsnivellement
 • Kontroll av kartgrunnlag
 • Masseberegning
 • Dokumentasjon av mengder for anlegg og masseuttak
 • Kontroll og/eller utarbeidelse av målebrev for A-nota eller sluttoppgjør
 • Utarbeidelse av stikningsdata til maskinstyring
 • Utarbeidelser av «som bygget»- dokumentasjon

Snakk med meg om geomatikk og masseberegning

Relevante referanser

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Dragonhoyden
Plan og landskapsarkitektur

Dragonhøyden

Øren nærmiljøanlegg
Plan og landskapsarkitektur

Øren nærmiljøanlegg

Ulverudgata
Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Lillo Gård
Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

Rortunet kjøpesenter
Plan og landskapsarkitektur

Rortunet kjøpesenter og boliger

GS Drammen
Samferdsel og infrastruktur

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Drammen Hotell River Station
Plan og landskapsarkitektur

Drammen hotell

før og etter
Samferdsel og infrastruktur

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Plan og landskapsarkitektur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Byggteknikk

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

Byggeledelse

Fossekleiva kultursenter

Plan og landskapsarkitektur

Regnbed Bolstadhagen

Byggteknikk

Albjerk Bil, Skoda Åssiden