Søk
Close this search box.

Øren nærmiljøanlegg

SSAS har bistått i prosjekteringen av Øren nærmiljøanlegg. Prosjektene ved Øren skole har omfattet arbeider med tre ulike prosjekter som omfatter nærmiljøanlegg, omlegging av Ørenbanen til kunstgress og veianlegg i forbindelse med ny flerbrukshall ved skolen.

STED

Øren nærmiljøanlegg

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune, PEAB

VÅR ROLLE

Ansvarlig prosjekterende

FERDIGSTILT

2021

Prosjektene ved Øren skole har omfattet arbeider med tre ulike prosjekter som omfatter nærmiljøanlegg, omlegging av Ørenbanen til kunstgress og veianlegg i forbindelse med ny flerbrukshall ved skolen.

Landskapsavdelingen har bistått med oppgradering av nye lekeplasser tilhørende Øren skole. Lekeplassene er en del av hele Øren nærmiljøanlegg som består av leke- og idrettsarealer. Inne i skolens gårdsrom er det lagt vekt på aktivitet som klatring og hopping, og fysisk bevegelse med terrenghøyder i asfalten. På nordsiden av skolen er det anlagt et stort sandbasseng med en naturlignende hinderløype. i forkant av skolebygget, tilhørende SFO, er det også plassert lekeapparater.

Noen lønnetrær er blitt flyttet i forbindelse med oppgraderingen, og de er plassert ved siden av hinderløypa. Ellers er det tilrettelagt med sykkelparkering for skolebarna.

Samferdsel og infrastruktur har vært hovedrådgiver for Drammen kommune i forbindelse med ombygging og utvidelse av idrettsbanen til kunstgressdekke med ansvar for koordinering, fremdrift og økonomi av underrådgivere.
Samferdsel og infrastruktur har også hatt prosjektering av Gamborgs vei, Monerberja og Hotvetveien med offentlig arealer som kjørevei, gang- og sykkelvei og ny parkeringsplass for skolen.

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate