Søk
Close this search box.

Hva gjør vi

Stener Sørensen har dyktige ansatte som holder til i lokaler på Papirbredden 3 i Drammen. Vi har medarbeidere med kompetanse innen plan og landskapsarkitektur, samferdsel og infrastruktur, byggteknikk, oppmåling, ansvarlig søker, VA-prosjektering og prosjektadministrasjon.

Plan og landskapsarkitektur

Vi jobber for å skape gode utemiljøer og omgivelser hvor det er attraktivt og sunt å bo, leve og jobbe.

  • Plan
  • Landskapsarkitektur

Byggteknikk

Vi har solid kompetanse på rådgiving innen konstruksjonsteknikk. Vi sikrer korrekte dimensjoner, materialvalg og gunstige løsninger på bærende elementer innen bygg og anlegg – i betong, stål eller treverk.

Samferdsel og infrastruktur

Vi prosjekterer og planlegger vei- og utendørsanlegg i alle faser, fra reguleringsstadiet frem til komplette anbudsdokumenter.

Prosjektadministrasjon

Vi har lang erfaring i byggeledelse, anleggsledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse, og jobber for både private og offentlige oppdragsgivere.

  • Byggeledelse
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse

Geomatikk og masseberegning

Vi digitaliserer og stikker ut tomter eller grenser, byggeplasser og tilbygg med mer. Vi kan også utføre terrengmåling og utarbeider som bygget dokumentasjon.

Ansvarlig søker

Vi kan inneha rollen som ansvarlig søker i alle typer prosjekter.

Vann

Vi har bred erfaring innen prosjektering av nyanlegg for vann, avløp og overvann, samt rehabilitering av eksisterende VA-infrastruktur.