Søk
Close this search box.

BIM-koordinering

Stener Sørensen koordinerer og styrer aktører og prosesser for å sikre et effektivt BIM-samarbeid i byggeprosjektet fra start til slutt.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en prosess som innebærer utvikling og styring av digitale representasjoner av fysiske og funksjonelle karakteristikker tilhørende et byggeprosjekt.
BIM er blitt en del av hverdagen i byggebransjen. Med fordelene BIM bringer, tyder alt på at integreringen vil bare øke, med standardisering og økende krav fra utbyggere og myndigheter.

Stener Sørensen bidrar med vår kompetanse til å gjøre bruk av BIM strømlinjet for prosjektet og dets aktører. Vi vektlegger koordinering mellom partene for å klargjøre prosjektets behov og involvere bidragsyterne, slik at beste grunnlag oppnås for å levere en god og nøyaktig sammenstillingsmodell.

BIM-koordinering kan innbefatte:

  • BIM-manual
  • Koordinatsystem/nullpunkt
  • Modellens utviklingsgrad (LOD)
  • Filformatoverføring
  • Modellsammenstilling
  • Kvalitetssikring av modell
  • Kollisjonskontroll
  • Regelsjekk
  • Prosjektoppfølging

Snakk med meg om BIM-koordinering