Prosjektadministrasjon

Stener Sørensen har lang erfaring innen prosjektadminstrasjon, herunder byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Vi kan ta ansvaret for å lede arbeidene i alle prosjektfaser og sørger for at byggherrens interesser ivaretas.

Byggeledelse

Vi jobber både for private og offentlige oppdragsgivere. Vår byggeleder representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassen gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, økonomistyring, fremdrift og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Vi vektlegger en aktiv byggeledelse der erfaring og kunnskap skal tilføres prosjektets løsninger både i prosjekteringen og gjennomføringen. Vi bruker verktøy og har rutiner for byggeledelse som er effektive i alle aktuelle gjennomføringsmodeller for både små og store prosjekter.

Rollen som byggeleder innebærer:

 • Prosjektøkonomi
 • Kontraktsoppfølging
 • Tid/fremdrift
 • Verifikasjon og kontroll
 • Byggeplassoppfølging

Byggherrens ombudsmann for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren har et lovfestet ansvar for å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren kan gjennom en skriftlig avtale overføre plikter og fullmakter til oss som koordinator. Vår rolle blir da å:

 • følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 • følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
 • se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF § 9 gjennomføres sørge for at det føres oversiktslister jf. BHF § 15.

Prosjektledelse

Under oppdatering.

 

Prosjekteringsledelse

Under oppdatering.

Snakk med meg om prosjektadministrasjon

Arild Sando