Søk
Close this search box.

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Prosjektering av bygater i Drammen. Alle avdelinger i SSAS har bidratt i dette rehabiliteringsprosjektet.

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune - Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjektering og beskrivelse av bygater

FERDIGSTILT

2018

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate. Disse gatene har blitt rehabilitert og koblet på torg og gågate. Drammen kommune har engasjert Stener Sørensen som prosjekterende i dette prosjektet med VA- Consult, Veilyskompetanse og EM- Teknikk som underkonsulenter.

Vi har detaljprosjektert gatene og utarbeidet tilbudsdokumenter og arbeidstegninger for utførelse. Prosjektet omfatter rehabilitering av gater med ny overflate og overbygning, overvannshåndtering med separering av fellesledninger, ny vegbelysning og nytt snøsmelteanlegg. Nye gatetrær og utemøblement er også anlagt. SSAS har bistått i hele planleggings- og byggeperioden, og alle avdelingene våre; vei- og anlegg, landskap og bygg, har bidratt.

Vei og anleggsavdelingen har hatt hovedansvaret for prosjekteringen og innehatt rollen som prosjekteringsleder. De har utarbeidet detaljert høydeplan og ny overbygning i gatene. Detaljer av gatebelegg, kantsteiner og oppbygging av underlag for snøsmelteanlegg. Det har vært store utfordringer i gatene med mye VA- ledninger og eksisterende kabler. I tillegg har er det på flere steder kjellere som går ut i gatene som krever at det anlegges avlastningsplater i overbygningen for å unngå setninger i overflaten.
I utførelsesfasen har vi bistått byggherren med oppfølging av entreprenøren fra anleggsstart våren 2017 til høst 2018.

Landskapsavdelingen har bidratt med det visuelle som formgiving av størrelse og plassering av gatestein, valg og plassering av trær, plantekasser og møblement. Rundt trærne er det anlagt StrataCells i bakken, under belegningssteinen. Det er et slags cellesystem som forsterker grunnen samtidig som cellene er fylt med jord slik at trærnes røtter har plass til å vokse.
Landskapsarkitekt har levert tegninger og beskrivelser, og bidratt med oppfølging i byggetiden.

Byggavdelingen har prosjektert og beskrevet avlastningsplater av betong samt dimensjonert betongfundamenter for lysmaster til strekklys. Byggavdelingen har også bistått med utarbeidelse av grunneieravtaler og tekniske løsninger for innfesting av strekklys i eksisterende fasader.

Snakk med oss om veianlegget

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate