Søk
Close this search box.

Fossekleiva kultursenter

SSAS har vært prosjekt- og byggeleder for rehabilitering av Fossekleiva.

STED

Berger

OPPDRAGSGIVER

Svelvik kommune

VÅR ROLLE

Prosjekt- og byggeledelse

FERDIGSTILT

2017

Fossekleiva er en gammel fabrikkbygning fra 1892. Det ble bygd som et veveri og tekstilfabrikk hvor driften gikk helt fram til 60-tallet. Deretter sto bygningene tomme fram til 80-tallet, da ble deler av Fossekleiva bygd om til leiligheter og forskjellige verksteder for kunsthåndverk.

Svelvik kommune har også lokaler i Fossekleiva, blant annet teatersalen i hovedbygningen. Tidlig på 2000 tallet ble det bygget en passasje mellom hovedbygningen og en sidebygning. Sidebygningen ble innredet til kafeteria. Senere ble Berger museum, et industrimuseum drevet av Vestfoldmuseene, flyttet fra en privat del i Fossekleiva til lokalene ovenfor kaféen.

Opprustning av nytt museum og kultursenter ble planlagt i 2012, og SSAS ble engasjert som prosjekt- og byggeleder. Byggekomité ble opprettet i mars -12 hvor detaljprosjektering av tekniske anlegg ble gjennomført. Tilbudskonkurranse ble avholdt høsten -13 og arbeidene ble igangsatt i mai -14.

Arbeidene med rehabilitering og ombygging av de gamle lokalene har tatt tid, og prosjektet ble ferdigsilt i 2017. Rehabiliteringen har omfattet alle innvendige flater i museum, ny gjennomgang mellom bygg, isolering og ny himling i museum, nye vinduer og nye dører ved hovedinngang. I tillegg ble nytt elektrisk anlegg, ny heis, nytt ventilasjonsanlegg og nytt varmeanlegg basert på jordvarme montert. Adkomsten til lokalene er nå tilrettelagt for universell utforming.

Gjennomføringen av prosjektet har vært krevende og interessant, og Fossekleiva fremstår i dag som et flott kultursted med helårsdrift og et levende miljø. Stener Sørensen AS er glad for å ha bidratt med prosjekt- og byggeledelse i dette prosjektet og vil gratulere Svelvik kommune og Vestfoldmuseene med bygg og lokaler de kan være stolt av i generasjoner framover.

Ansvarlig prosjekt- og byggeleder

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate