Søk
Close this search box.

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Forprosjektet for Garnes Ungdomsskole innebar erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal, og rehabilitering av tilknyttet idrettsbygg.

STED

Garnes, Bergen

OPPDRAGSGIVER

Bergen kommune, etat for utbygging

VÅR ROLLE

Prosjekterende konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, landskapsarkitektur og BIM-koordinator

FERDIGSTILT

2022

  • For tomten var Stener Sørensen prosjekterende av veg, utearealer og landskapsutforming (LARK).
  • For nytt skolebygg var Stener Sørensen prosjekterende av konstruksjonsteknikk (RIB) og bygningsfysikk (RIByfy), og var BIM-koordinator.
  • For riving av eksisterende skolebygg var Stener Sørensen RIB.
  • For rehabilitering av idrettsbygget var Stener Sørensen RIB og RIByfy.

Tomtens uteareal utgjør 12 000 m² MUA som tilpasses terreng, nybygg og brukerbehov. Da utearealet er mindre enn vanlig for tilsvarende skolebygg vies ekstra fokus på god utnyttelse av landskapet.

Den ene delen av skolegården er avsatt til ungdomsskoleelevene, hvor de får amfi, område for fysisk aktivitet og sport, sitteplasser, oppholdssoner og rikelig med sykkelparkering.

Den andre delen av skolegården er avsatt til varelevering, renovasjon osv., samt de ansattes inngangsparti. I tillegg er det en egen sone for en del av ungdomsskolen tilpasset spesialelever. Overvannshåndtering er implementert i utearealene.

Det nye skolebygget rommer 500 elever og utgjør 6 600 m² BRA. Bærekonstruksjonen i det nye bygget blir søyle/bjelkesystem i kombinasjon med bærende vegger.

Sokkeletasje utformes i betong. Det er gulv på grunnen med ringmur og punkt- og stripefundament. Dekket plasstøpes over sokkeletasje.

Øvrige etasjer utformes i trevirke. Bjelker og søyler utformes i limtre, dekker i massivtre, og vegger i massivtre og bindingsverk. For takkonstruksjonen benyttes lettakelementer opplagret på limtrebjelker med variabel høyde.

Det er ekstra krav til bygningsfysikk da bygget oppfyller krav til passivhus og BREEAM-klassifisering «Very Good». Dette inkluderer blant annet høyere energieffektivitet, og ekstra fokus på fuktløsninger. Sistnevnte er forsterket av byggets komplekse geometri og regnpåkjenning i Bergens-området.

Rehabilitering av idrettsbygget innebærer vurdering av eksisterende konstruksjoner og bistand i forbindelse med nye tekniske anlegg og utfôring av vegger.


Bilder lånt med tillatelse fra Terje Grønmo Arkitekter AS

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Dragonhoyden
Plan og landskapsarkitektur

Dragonhøyden