Søk
Close this search box.

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole.

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune - Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjekterende og ansvarlig søker

FERDIGSTILT

2019

TS-tiltak i Drammen

Vei- og anleggsavdelingen har bistått Drammen kommune i 2019 med prosjektering av enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole. Disse tiltakene fordeler seg over hele kommunen.

Djupdalsveien

 

før og etterVed Bernåsvillaen på Konnerud i krysset Djupdalsveien og Konnerudgata ble ca. 60 meter med fortau utbedret med utvidelse til 2,5 meter bredde. Dette inkluderte sideforskyvning av veien og reetablering av trafikkøyen. Eksisterende fortau hadde en smal utforming som ga utfordringer på vinterstid med brøyting og gangtrafikk. Den nye utformingen øker trafikksikkerheten for gående, spesielt på vinterstid.

Intensivbelysning i Rosenkrantzgata

før og etterVed legevakta i Drammen er det etablert intensivbelysning ved eksisterende fotgjengerovergang i Rosenkranzgata, en gate som har stor trafikk. Intensivbelysning har god effekt på trafikksikkerheten med at fotgjengerfeltene blir et blikkfang, og det er lettere å se fotgjengere. Intensivbelysning har trygghetseffekt for fotgjengere når de krysser feltet.

Fortau i Hauges gate ved Børresen skole

før og etterfør og etterI Hauges gate fra Rosenkranzgata og mot Børresen skole ble fortauet på begge sider oppgradert til god standard for de gående, manglende fortausbit opp til fylkeshuset er også etablert; samlet lengde med tosidig fortau er ca. 110 meter. Det ble også etablert en fartshump.  Tidligere fortau har vært i dårlig forfatning og manglende strekning har gitt gående dårlig tilgjengelighet. Oppgraderingene gir gående bedre tilgang både vinter og sommer.

Hans Hansens vei X Olaf Bergers vei

før og etterfør og etterDrammen kommune ønsket å gjøre en vurdering og oppgradering av trafikksikkerhets i krysset mellom Hans Hansens vei og Olaf Bergers vei. Oppstramming og utbedring av krysset ble utført med kantstein, nytt fortau og nye grøntsoner med planting av trær. Dette gir en tryggere fremkommelighet for gående og en klar skille mellom biltrafikk og myke trafikanter.

Tiltak rundt Svensedammen skole

før og etterfør og etterVed Svensedammen ungdomsskole er det etablert 5 nye gangfelt, 1 opphøyd gangfelt, og ca. 40 meter med ny gangvei og ca. 20m nytt fortau.  Disse tiltakene gir en sikker og tryggere ferdsel i området for både gående og syklende, samtidig blir eksisterende biltrafikk gjort mer oppmerksom på myke trafikanter.

 

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate