Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Sted Fjell, Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune - Byprosjekter
Vår rolle Prosjektering og beskrivelse av vei og landskap
Ferdigstilt 2018

Fjell 2020 er en satsing Drammen kommune har om en mer attraktiv Fjell bydel. Stener Sørensen har i samarbeid med Drammen kommune bistått med prosjektering, anbudsbeskrivelse, arbeidstegninger og byggeoppfølging av fire ulike prosjekter; en lekeplass, et aktivitetsområde med sandvolleybane, en parkeringsplass og fornyelse av inngangspartiet til Fjell Bo- og Servicesenter. Vi har også vært ansvarlig søker. Både vei- og landskapsavdelingene har vært deltakende i disse prosjektene.

Lekeplassen ligger ved bydelshuset og innbyr til klatring og grovmotorikk. Temaet er inspirert av sjøen hvor gummibelegget kan minne om en innsjø med nøkkeroser og fisk. Det er tilgang til lekeplassen fra flere kanter, og det er lagt vekt på at lekeplassen skal passe godt inn i eksisterende miljø med beplantning og uttrykk. Lekeplassen er lyssatt så den kan brukes på kveldstid.

Den nye parkeringsplassen er etablert etter nedleggelse av den gamle parkeringsplassen. Parkeringsplassen har innkjøring fra Laurits Grønlands vei og består av p-plass, mur og avkjørsel. I tillegg har vegavdelingen prosjetert gangvei fra parkeringplass til aktivitetspark.

Volleyballbanen med tilhørende oppholdsarealer innbyr til aktivitet og samhold. Den er opparbeidet der parkeringsplassen var tidligere. Aktivitetsområdet ligger i forlengelsen av «hundremeterskogen» der det allerede er etablert et nytt parkområde. Disse to områdene fremstår nå som en grønn link bort til gangbroen og bydelshuset.

Ved Fjell Bo- og Servicesenter er det etablert et nytt uteområde ved inngangspartiet med belegningsstein, sittesoner og beplantning. SSAS har kun bidratt med beskrivelse av anlegget i dette området.

 

Video fra åpningen av de nye anleggene:

Vil du vite mer?

Jon Eivind Kibsgård