Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Sted Bragernes, Drammen
Oppdragsgiver Strøm Gundersen AS
Vår rolle Prosjekterende landskapsarkitekt
Ferdigstilt 2018/2019

Boligprosjektet Doyén Drammen ligger sentralt på Bragernes ved Grev Wedels plass. Stener Sørensen har prosjektert utomhusområdet til dette boligprosjektet.

Dette er et høystandard boligprosjekt med kvalitet i materialer og utførelse, noe som også gjenspeiler seg på utsiden. All beplantning er opphøyd slik at jordvolumet blir stort nok i henhold til ulike beplantningskrav. Hovedsakelig er det plantet hekker som skjerming mot private terrasser. Ellers annen busk- og staudebeplantning for pryd. Noen større trær sikrer skygge, rekreasjon og grønne volumer. Området i hjertet av bakgården er satt av til felles uteopphold med bord, benker, en pergola og et lekeområde for små barn. Dette skal være et godt uteområde skjermet for byens trafikk og bråk.

Vil du vite mer?

Bjørn Krogh