Søk
Close this search box.

Rortunet kjøpesenter og boliger

SSAS sin landskapsavdeling har prosjektert utomhusområdene til Rortunet i Slemmestad.

STED

Slemmestad

OPPDRAGSGIVER

Insenti AS

VÅR ROLLE

Prosjekterende landskapsarkitekt

FERDIGSTILT

2022

SSAS sin landskapsavdeling har prosjektert utomhusområdene til Rortunet i Slemmestad. Rortunet er et kjøpesenter med boliger på taket. Det er rekreasjonsområder på tak og på bakkenivå og langs Bøbekken. Vi har bistått med anbudstegninger, IG søknad, arbeidstegninger og byggeoppfølging. Anleggsgartner har vært Skaaret Landskap.

Taket er offentlig tilgjengelig med en utvendig trapp fra bakkeplan i sør som leder opp til en stor lekeplass og et rekreasjonsareal på plan 5. Taket består av gressarealer, buskfelt og opphøyde plantefelt. Det er også uteområder for beboerne med terrasser, gressplener, utendørs treningsanlegg og små sandlekeplasser i tillegg til den store lekeplassen. Det er to  skråtak fra boligene og mot bakkeplan som har sedum og blomstereng.

Det er også anlagt lekeplasser, turveier og stier og forplass til hovedinngangen til kjøpesenteret på bakkeplan. Utendørs servering, og møteplasser for uplanlagte møter er ilagt stort fokus i dette prosjektet. En flott eik er bevart, og det er jobbet med god kontakt mot Bøbekken ved å anlegge hensynsfulle terskler ned mot bekken. Det er lagt fokus på robuste, naturlige materialer utomhus.

Dette vil være et spennende og godt bidrag for utviklingen av Slemmestad som tettsted og knutepunkt.

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate