Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur har vært ansvarlig prosjekterende for nytt offentlig veianlegg i Solbergelva.

Sted Ulverudgata, Drammen kommune
Oppdragsgiver Trebo AS
Vår rolle Ansvarlig veiprosjekterende
Ferdigstilt 2021

I Solbergelva i Drammen kommune er det bygget nye rekkehus med tilhørende offentlig kjørevei og gang- og sykkelvei. Samferdsel og infrastruktur har vært ansvarlig prosjekterende for nytt offentlig veianlegg, og bistått med prosjektering av internveier inne mellom rekkehusene. Tettstedet ligger på nordsiden av Drammenselva og har ca. 6000 innbyggere. Det ligger omtrent seks kilometer vest for Drammen sentrum. Solberg senter som er Solbergelvas lokale kjøpesenter og møteplass ligger kun 800 meters gange unna.

Veianlegget vil legge til rette for fremtidig utbygging slik det er vies i kommuneplanen. Gang- og sykkelveien er adskilt fra kjørebanen med kantstein og to rader betongstein.

 

Vil du vite mer?

Geir Olaf Eidsmoen