Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Sted Billingstad
Oppdragsgiver Profier AS og OBAS AS
Vår rolle Ansvarlig prosjekterende utomhus
Ferdigstilt 2021

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet på Billingstad. Dragonhøyden består av to terrasseblokker og flere rekkehus med egen carport. Det har vært fokus på bokvalitet og gode uteområder.

En gammel ask er bevart og en bekk som lå i rør er blitt åpnet gjennom boligområdet. Bekken er tilknyttet flere regnbed for å ivareta lokal overvannshåndtering. Utearealene er preget av naturskjønne omgivelser, med en skogkant og et jorde i randsonen. Bekkeåpningen bidrar til et spennende landskapselement gjennom boligområdet. Det er flere lekeplasser og uteoppholdsarealer på tomta, og det innbys til både privat og felles opphold for beboerne og besøkende.

Dette er et flott boligprosjekt og SSAS gleder seg til å følge utviklingen til bekken gjennom de ulike årstidene.

 

Vil du vite mer?

Jon Eivind Kibsgård