Søk
Close this search box.

Regnbed Bolstadhagen

Lokal overvannshåndtering i nyetablert regnbed

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune - Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjekteringsledelse, prosjekterende landskapsarkitekt og ansvarlig søker

FERDIGSTILT

2017

I et hjørne av Kjøsterud ungdomsskoles skolegård har Drammen kommune anlagt et regnbed. Dette er et pilotprosjekt med hensikt å håndtere lokalt overvann fra åsen og nærområdet. I tillegg til selve regnbedet er det lagt et fordrøyningsmagasin under bakken og ledningsnettet er oppgradert.

Regnbedet er utformet som en liten oase, med små stier mellom flere plantefelt med stauder. I tillegg til stiene kan man gå på støpte trinnsteiner gjennom plantefeltene. Det er også plassert ut benker og bord, samt et bordtennisbord. Både det gule møblementet og bordtennisbordet er ment for å være en god møteplass for ungdomsskoleelevene.
Plantene består av robuste stauder som skal tåle perioder både med mye vann og mye tørke. Bedene er formet som forsenkninger som skal ta imot overvannet og forsinke vannet før det går videre til fordrøyningsmagasinet som ligger under plantene. Fordrøyningsmagasinet ligner litt på et lag av «bruskasser», som fylles opp før vannet slippes gradvis videre på kommunalt nett.

Både landskaps- og anleggsavdelingen i Stener Sørensen har utarbeidet anbudsmateriale med arbeidstegninger for etablering av dette regnbedet, med VA-Consult som underkonsulent. Vi har også samarbeidet med Statens Vegvesen vedrørende plantevalg der like stauder testes ut i dette prosjektet og i et regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate, et trafikkbelastet miljø med salting og veistøv. Det er bevilget forskningsmidler for å registrere regnbedets kapasitet og plantenes tåleevne og utvikling i de to anleggene.

Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om dette prosjektet.

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate