Søk
Close this search box.

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Gang- og sykkelvei gjennom parken i Øvre Storgate er en del av Drammen kommunes trafikksikkerhets tiltak for 2020. Strekningen går fra gamle Park hotell og frem til Øvre sund bru. Arbeidene omfattet nytt VA- anlegg på første del av strekningen samt en ny “kiss & ride” for Parktunet barnehage. Anlegget har blitt et flott tilskudd til Drammen kommunes gang- og sykkelveinett.  

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune

VÅR ROLLE

Prosjekterende ingeniør vei

FERDIGSTILT

2021

Gang- og sykkelvei gjennom parken i Øvre Storgate er en del av Drammen kommunes trafikksikkerhets tiltak for 2020. Strekningen går fra gamle Park hotell og frem til Øvre sund bru. Arbeidene omfattet nytt VA- anlegg på første del av strekningen samt en ny “kiss & ride” for Parktunet barnehage. Anlegget har blitt et flott tilskudd til Drammen kommunes gang- og sykkelveinett.  

På oppdrag fra Drammen kommune byprosjekter har vi hatt ansvaret for prosjekteringen av veianlegget.  Vi har utarbeidet komplett tilbudsgrunnlag samt byggeplan. SSAS har også bistått i hele planleggings og byggeperioden.  

I byggeperioden under utgraving for VA- anlegget dukket det opp en stor mengde krittpiper og rester av en gammel kjeller. Det skulle vise seg at det var den gamle Mecklenburggården bygd i 1657 som lå her. Herfra styrte landets stattholder Norge fra 1678 til 1679. Arkeologer fra fylket ble tilkalt og ruinene ble undersøkt og dokumentert. Mecklenburggården var på den tiden en av landets flotteste og mest påkostede bygårder som dessverre gikk tapt under bybrannen i 1866.  

Mecklenburggården. Bilde fra avisen Dagsavisen.

 

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate