Søk
Close this search box.

Garnes ungdomsskole

På Garnes i Bergen prosjekteres en erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal. Eksisterende skolebygg er tilknyttet et idrettsbygg, hvor førstnevnte skal rives. Det nye skolebygget skal romme 500 elever og utgjør 6’600 m²-BRA. Tomtens uteareal utgjør 12’000 m²-MUA som tilpasses terreng, nybygg og brukerbehov. For nybygget er Stener Sørensen engasjert for prosjektering av konstruksjonssikkerhet (RIB), bygningsfysikk (RIByfy), og veg, utearealer og landskapsutforming (LARK), samt BIM-koordinering. I tillegg er vi engasjert for prosjektering av konstruksjonssikkerhet for riving av eksisterende bygg.

Garnes ungdomsskole
Utomhusplan tegnet av SSAS

Da utearealet er mindre enn vanlig for tilsvarende skolebygg vies ekstra fokus på god utnyttelse av landskapet. Den ene delen av skolegården er avsatt til ungdomsskoleelevene, hvor de får amfi, område for fysisk aktivitet og sport, sitteplasser, oppholdssoner og rikelig med sykkelparkering. Den andre delen av skolegården er avsatt til varelevering, renovasjon osv, samt de ansattes inngangsparti. I tillegg er det en egen sone for en del av ungdomsskolen tilpasset spesialelever. Overvannshåndtering er implementert i utearealene.

Garnes ungdomsskole Garnes ungdomsskole Garnes ungdomsskole Garnes ungdomsskole

Bærekonstruksjonen i det nye bygget blir søyle/bjelkesystem i kombinasjon med bærende vegger. Sokkeletasje utformes i betong. Det er gulv på grunnen med ringmur og punkt- og stripefundament. Dekket plasstøpes over sokkeletasje. Øvrige etasjer utformes i trevirke. Bjelker og søyler utformes i limtre, dekker i massivtre, og vegger i massivtre og bindingsverk. For takkonstruksjonen benyttes lettakelementer opplagret på limtrebjelker med variabel høyde.

Det er ekstra krav til bygningsfysikk da bygget har som mål å oppfylle BREEAM-klassifisering «Very Good». Dette inkluderer blant annet høyere energieffektivitet, og ekstra fokus på fuktløsninger. Sistnevnte er forsterket av byggets komplekse geometri og regnpåkjenning i Bergens-området.

Byggherre er Bergen Kommune. Illustrasjoner er lånt fra Terje Grønmo Arkitekter AS.

 

Andre aktuelle saker

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Hotvetveien
Samferdsel og infrastruktur

Hotvetveien oppgraderes

byggeplass mars2022
Oppmåling

Oppmåling: Neselva Hageby 3