Søk
Close this search box.
AKTUELT

Plan og landskapsarkitektur

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Stener Sørensen sin landskapsavdeling har bistått Bærum kommunale pensjonskasse / totalentreprenør Strøm Gundersen AS som prosjekterende landskapsarkitekt.

bruktorp
Plan og landskapsarkitektur

Hedrende omtale i Torp Bruk arkitekturkonkurranse

Vi har fått hederlig omtale for forslaget Bruk Torp i arkitekturkonkurranse, i samarbeid med Spir arkitekter.

Rortunet
Plan og landskapsarkitektur

Rortunet er ferdig bygget!

Landskapsavdelingen hos oss har bistått som landskapsarkitekt på prosjekt nye Rortunet kjøpesenter i Slemmestad. Taket er offentlig tilgjengelig med en utvendig trapp fra bakkeplan i sør som leder opp til en stor lekeplass og et rekreasjonsareal på plan 5. Taket …

Eplegrenda
Plan og landskapsarkitektur

Eplegrenda

Langs Gamle Ringeriksvei i Lier bistår vi Solli Arkitekter med regulering av tre boligfelt inkludert oppgradering av vei og infrastruktur. Landskapsavdelingen bistår med illustrasjonsplan, matjordplan og ROS-analyse. Veiavdelingen bistår ved veiprosjektering, både internt på boligområder og oppgradering av Gamle Ringeriksvei.

utomhusplan til ramme Signalgården
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Signalgården

Sentralt i Mjøndalen skal det bygges fire boligkomplekser rundt en bakgård, torgarealer samt felles parkeringskjeller. Stener Sørensen AS bistår med utomhusprosjektering fra både landskaps- og veiavdelingen.  Vi prosjekterer i tråd med motto for prosjektet: Velkommen ut i vår hage. Stener …

Veritas Have
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Veritas Have

Veritas Have er et nytt boligprosjekt lokalisert på Høvik, i historiske omgivelser i tilknytning Veritas-tomta. Det bygges 50 høystandard leiligheter fordelt på fire nye bygg. Stener Sørensen bistår med utomhus prosjektering i dette prosjektet, hvor både vei- og landskapsavdelingen er …

Garnes ungdomsskole
ByggteknikkPlan og landskapsarkitektur

Garnes ungdomsskole

På Garnes i Bergen prosjekteres en erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal. Eksisterende skolebygg er tilknyttet et idrettsbygg, hvor førstnevnte skal rives. Det nye skolebygget skal romme 500 elever og utgjør 6’600 m²-BRA. Tomtens uteareal utgjør 12’000 m²-MUA som tilpasses …

OppmålingPlan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Engersand Fjordpark – byggetrinn 2 settes i gang

Landskapsavdelingen i SSAS har tegnet utomhusplaner til to eneboligfelt ved Engersand i Lier. På første byggetrinn har de første beboerne allerede flyttet inn, mens andre byggetrinn har byggestart nå i disse dager. Det er Block Watne som står for utviklingen og …

Plan og landskapsarkitektur

Proffen Hageby tar form

Proffen Hageby er en del av Drammens nye bydel og utbyggingsprosjekt på Sundland. Dette er et sentrumsnært sted i nærheten av Gulskogen, og som inntil nå har vært en del av jernbaneområdet i Drammen. SSAS bistår Bane NOR eiendom og …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Hotel River Station og Drammen Business Center

Ved jernbanestasjonen i Drammen reises nå to bygg mot elva, et hotell og et kontorbygg. Stener Sørensen AS bistår med utomhus prosjektering for disse to byggene. Hotellet Quality Hotel River Station åpner i november 2019, mens kontorbygget Drammen Business Center …

Plan og landskapsarkitektur

Stasjonen Tønsberg er ferdig

Stasjonen er tidligere Tønsberg kommunes rådhus beliggende ved Tønsberg togstasjon. Bygget har gjennomgått en rehabilitering, og fungerer i dag som et kontorbygg og med en restaurant i 1. etasje. Stener Sørensen AS har bistått entreprenør Strøm Gundersen Vestfold AS med prosjektering av …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Elvekvartalet har tatt form

På Hotvet i Drammen er det bygget tre nye leilighetsbygg hvor Stener Sørensen AS har bidratt med prosjektering av vei, utomhus og takhage. Vi har bidratt både i forprosjekt og detaljprosjekt. Elvekvartalet fremstår som et moderne leilighetskompleks med gode løsninger. …

ByggteknikkPlan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate fornyes

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate. Disse gatene rehabiliteres og kobles på eksisterende torg og gågate. SSAS har detaljprosjektert gatene og utarbeidet anbudsbeskrivelser. Prosjektet omfatter rehabilitering av gater med ny overflate og overbygning, overvannshåndtering …

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Skrimsletta er innflyttingsklar og snart ferdig

Skrimsletta i Konsberg kommune er et boligprosjekt med 90 leiligheter fordelt på 13 leilighetsbygg. Det er lagt vekt på store  uteområder for et godt bomiljø. Skrimsletta ligger ved Kongsgårdmoen i rolige og landlige omgivelser. Stener Sørensen AS har bistått Trysilhus med …

Plan og landskapsarkitektur

Reguleringsplan for Ekeberg gartneri er ute til offentlig ettersyn

Stener Sørensen AS har bistått Tysilhus Areal AS med detaljregulering av Ekeberg gartneri i Holmestrand.

Plan og landskapsarkitektur

Nye lekearealer på Øren skole er ferdigstilt

I høst ble de nye lekearealene på Øren skole ferdigstilt. Landskapsavdelingen i Stener Sørensen har prosjektert lekeområdene. Landskapsarkitektene i Stener Sørensen har bistått med prosjektering av utomhusplan for oppgradering av skolegården til Øren skole. Det er dannet to aktivitetsområder med …

Bussholdeplass Øvre Strandgate
Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Ny bussholdeplass og promenade ved Øvre Strandgate har åpnet

I sommer åpnet ny bussholdeplass og promenade ved Øvre Strandgate. Stener Sørensen har prosjektert holdeplassen og promenaden.

Snakerun-banen og barn på sparkesykkel
Plan og landskapsarkitektur

Vi vant byggeskikkpris for Drammen park!

Vi i Stener Sørensen AS er veldig stolte over å få tildelt Drammen bys byggeskikkpris for 2017! Sammen med de flinke folka i Betongpark og entreprenør Steen&Lund, mottok vi prisen for aktivitetsparken i Drammen park. Dette er første gang prisen …