Søk
Close this search box.

Nye lekearealer på Øren skole er ferdigstilt

I høst ble de nye lekearealene på Øren skole ferdigstilt. Landskapsavdelingen i Stener Sørensen har prosjektert lekeområdene.

Landskapsarkitektene i Stener Sørensen har bistått med prosjektering av utomhusplan for oppgradering av skolegården til Øren skole. Det er dannet to aktivitetsområder med fokus på å invitere og lokke barna til å bevege kroppen mer. Det ene området består av et stort sandbasseng med sittekant rundt. I sandbassenget er det hinderbaneapparater i naturlige farger, samt en femkanthuske. I selve skolegården er det etablert et gummilandskap med trampoliner og større klatreapparater. Klatrenettet er finmasket slik at også mindre barn har mulighet til å boltre seg. Skolen forteller at de har merket stor endring i aktivitetsnivået for alle barna etter ferdigstillelse av skolegården.

Fra åpningen av den nye skolegården 31. august. Foto: Drammen Live24.

Flytting av trær

Flere eksisterende lønnetrær har blitt bevart i skolegården ved hjelp av spesialmaskin som kom fra Tyskland for å flytte trærne. Maskinene hadde store ‘skjeer’ som fikk med rotklumpen også. Trærne er nå plassert i forlengelsen av hinderbanen, og etablerer seg godt.

Lønna settes ned i gropa
Bilde av lønn som flyttes. Foto: Drammen kommune.
Reetablerte trær

Vei-ingeniørene i Stener Sørensen har bistått med prosjektering av parkeringsplass for ansatte og prosjektering av ny kunstgressbane (ikke ferdigstilt ennå).

Andre aktuelle saker

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Hotvetveien
Samferdsel og infrastruktur

Hotvetveien oppgraderes

byggeplass mars2022
Oppmåling

Oppmåling: Neselva Hageby 3