Søk
Close this search box.

Øvre Storgate – Sykkelvei med fortau

Prosjektet er en del av trafikksikkerhetstiltakene i Drammen for 2020. Dette tiltaket skal fremme gåing og sykling gjennom byen på en trygg og attraktiv måte, i tillegg skal det skiftes ut en eksisterende vannledning i området. 

Det skal bygges en sykkelvei med fortau fra roklubben og helt opp til Øvre Sund bru, ca. 400m. I tillegg skal det anlegges en «kiss & ride» i krysset mellom Øvre Storgate og Øvre Strandgate, som skal primært benyttes til levering og henting av barn til Parktunet barnehage. Sykkelveien og fortauet får et helt nytt belysningsanlegg.  

Under arbeidene med utgraving for vannledning ble det avdekket gamle rester av en bygning fra 1600 tallet. Det skulle vise seg at det var Mechlenburggården som huset stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve fra 1678 til 1679. På den tiden fungerte Drammen som hovedstad i Norge.  

Stener Sørensen innehar rollen som prosjekteringsleder og har prosjektert overflatearbeidene på strekningen.  

øvre storgate øvre storgate øvre storgate øvre storgate

Andre aktuelle saker

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Hotvetveien
Samferdsel og infrastruktur

Hotvetveien oppgraderes

byggeplass mars2022
Oppmåling

Oppmåling: Neselva Hageby 3