Søk
Close this search box.

Tursti og gangbro over Alnaelva er ferdig bygget!

Bygg og vei hos oss har bistått AF gruppen med å prosjektere tursti og gangbro i stål like ved Breivollveien i Oslo.

Byggavdelingen har utført beregninger og arbeidstegninger for stålbrua inklusive landkar i betong . I tillegg er det utarbeidet verkstedstegninger for stålkonstruksjonen. Veiavdelingen har levert komplett veitegninger for opparbeidelse av sti langs Alnaelva.

gangbro i stål

stålbro over Alnaelva
Bilde lånt fra bygg.no

 

 

Andre aktuelle saker

Kommunegaarden
Plan og landskapsarkitektur

Kommunegården i Sandvika begynner å ta form

Hotvetveien
Samferdsel og infrastruktur

Hotvetveien oppgraderes

byggeplass mars2022
Oppmåling

Oppmåling: Neselva Hageby 3