Søk
Close this search box.
Til ansattelisten

Ann Merete Haugen

Ingeniør

Ann Merete har erfaring og kompetanse innen prosjekterings-, prosess- og prosjektstyring samt tilbud- og oppdragsledelse innen veg, VA og tverrfaglige prosjekter. Besitter kompetanse og erfaring innen utarbeidelse av regulerings-, detalj- og byggeplaner med anbudsdokumenter samt oppfølging i byggefase. Har erfaring fra oppdrag-, disiplin- og fagligledelse samt medarbeider for VA- og vegprosjektering i alle plannivåer fra idéskisse til byggeplan med anbudsdokumenter. Koordinator av grensesnitts- og tverrfaglighåndtering mellom fagfelt i oppdrag. Erfaring med tverrfaglig 3D-modellbasert oppdrag. Behersker DAK-verktøy som AutoCAD, Novapoint Veg og VA.

Utdanning og erfaring

  • 2023-d.d. Ingeniør VA, Stener Sørensen AS
  • 2015-2023 Ingeniør VA, Multiconsult
  • 2012-2015 Bachelor, Plan, miljø og infrastruktur, USN Porsgrunn