Byggeledelse

Bekkestua Senter og leiligheter Syd

Sted Bekkestua, Bærum
Oppdragsgiver Profier AS
Vår rolle Byggherrens koordinator for utførelse
Ferdigstilt 2014

Etablering av et nytt og moderne kjøpesenter, som åpnet november 2014. Kjøpesenteret inneholder 12.000 med handel og nærmere 200 parkeringsplasser. Vegg i vegg med Bekkestua Senter er det bygget 77 selveierleiligheter, Bekkestua Syd.

Vår oppgave var å være byggherrens koordinator for utførelse, i hht Byggherreforskriften.