Søk
Close this search box.

Uteanlegg ved Danvik skole

Skole- og nærmiljøanlegg for læring og lek

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjekterende landskapsarkitekt og ansvarlig søker

FERDIGSTILT

2016

Danvik skole er en barneskole med 420 elever og ligger innenfor bykjernen i Drammen. Skolens utearealer er små og oppdelt i tre soner. Øvre og nedre skolegård bestod tidligere for det meste av store asfaltflater. Som en del av nærmiljøsatsingen i Drammen, ønsket man at deler av skolens uteområde skulle oppgraderes. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med elevråd og skoleledelse. Skolens FAU bidro også økonomisk til opparbeidelsen av kunstgressbane, noe som var et sterkt ønske fra skolens elever.

På tross av små arealer har skolen fått mange nye aktivitetsmuligheter. Skolegården rommer nå både kunstgressbane, stort klatrenett, klatrelandskap med gummidekke, en liten akebakke med terrengsklie samt et amfi.

 

Hjelp til å skape uterom for framtiden?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate