Plan og landskapsarkitektur

Uteanlegg ved Danvik skole

Sted Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune Byprosjekter
Vår rolle Prosjekterende landskapsarkitekt og ansvarlig søker
Ferdigstilt 2016

Danvik skole er en barneskole med 420 elever og ligger innenfor bykjernen i Drammen. Skolens utearealer er små og oppdelt i tre soner. Øvre og nedre skolegård bestod tidligere for det meste av store asfaltflater. Som en del av nærmiljøsatsingen i Drammen, ønsket man at deler av skolens uteområde skulle oppgraderes. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med elevråd og skoleledelse. Skolens FAU bidro også økonomisk til opparbeidelsen av kunstgressbane, noe som var et sterkt ønske fra skolens elever.

På tross av små arealer har skolen fått mange nye aktivitetsmuligheter. Skolegården rommer nå både kunstgressbane, stort klatrenett, klatrelandskap med gummidekke, en liten akebakke med terrengsklie samt et amfi.