Plan og landskapsarkitektur

Aktivitetspark for ungdom i Drammen park

Sted Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune Byprosjekter
Vår rolle Prosjektleder og prosjekterende landskapsarkitekt
Ferdigstilt 2016

Drammen Park er etablert som en aktivitetspark for ungdom i Drammen sentrum. Den nye aktivitetsparken er et supplement til Drammen byparks eksisterende lekeplass for yngre barn og den tradisjonelle parken med store, åpne gressflater med store trær.

Aktivitetsparken er opparbeidet med et spennende betonglandskap med snakerun og ulike terrengformer for brett og sparkesykkel, kunstgressbane for ballek, gummidekke med trampoliner, spennende klatrejungel og Tuftepark for egentrening. I tillegg finnes det karuseller, huskestativ, glidebane og slakk line. På det øverste, solfylte platået er det utformet et eget oppholdssone med benker, solstoler, bordtennisbord, samt en miksebord for musikk. Det er også oppført et nytt toalettbygg som har en bred sklie ned fra taket.

Vi har hatt hovedansvaret på konsulentsiden for Drammen kommune fra idéfase, til detaljering og bygging. Vi har også koordinert alle faggrupper i detaljeringsprosessen.

Vil du vite mer om Drammen park?

Bjørn Krogh