ByggeledelsePlan og landskapsarkitektur

Dumpa på Fjell

Sted Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune Byprosjekter
Vår rolle Prosjekterende landskapsarkitekt og byggeleder på vegne av Drammen kommune
Ferdigstilt 2016

Dumpa er en aktivitetspark og lekeplass for barn og unge og ligger i bydel Fjell i Drammen.

Våre landskapsarkitekter har prosjektert et anlegg med muligheter for mye ulik lek og aktivitet. Området er opparbeidet en kunstgressbane, sandvolleyballbane og en lang akebakke. I tillegg er det etablert en fargerik lekeplass med elementer som multisvingehuske, karusell, parkour og sandlek. I nedre del av parken er det etablert gressamfi i tre nivåer og i tilknytning til gressamfiet er det tilrettelagt med bord, benker og grillsteiner. Rundt parken er det etablert en ny gangsti som også skal fungere som en liten skiløype vinterstid.