Søk
Close this search box.

Gang- og sykkelvei på Sundland

Gang- og sykkelvei med naturen bevart

STED

Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjekteringsledelse og prosjekterende for veianlegget

FERDIGSTILT

2013

Strekning Smithestrømsveien – Skogliveien

Prosjektet omfattet bygging av delt gang- og sykkelvei fra Smithestrømsveien til Skogliveien, en strekning på ca. 400 meter. Utfordringen var å tilpasse anlegget med hensyn til bevaring av naturen i området og opparbeidede hager i tilgrensende boligfelt.

Tiltaket er et samarbeid mellom ROM eiendom og Drammen kommune.

Bistand til gang- og sykkelveier?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate