Samferdsel og infrastruktur

Gang- og sykkelvei på Sundland

Sted Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune Byprosjekter
Vår rolle Prosjekteringsledelse og prosjekterende for veianlegget
Ferdigstilt 2013

Strekning Smithestrømsveien – Skogliveien

Prosjektet omfattet bygging av delt gang- og sykkelvei fra Smithestrømsveien til Skogliveien, en strekning på ca. 400 meter. Utfordringen var å tilpasse anlegget med hensyn til bevaring av naturen i området og opparbeidede hager i tilgrensende boligfelt.

Tiltaket er et samarbeid mellom ROM eiendom og Drammen kommune.

Bistand til gang- og sykkelveier?

Sylvia Larssen Havnen