Søk
Close this search box.

Nytt kryss E134/Drammensveien – Kløversvingen

Med trafikksikkerhet i fokus

STED

Kongsberg

OPPDRAGSGIVER

Block Watne

VÅR ROLLE

Hovedkonsulent med prosjekteringsledelse og prosjekterende for veianlegget

FERDIGSTILT

2013

I forbindelse med etableringen av nytt boligfelt i området, var det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak i krysset E134/Drammensveien – Kløversvingen i Kongsberg kommune. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende T-kryss til rundkjøring med holdeplasser, gang- og sykkelveier med kulvert, støyskjermingstiltak, støttemurer, belysning og VA-anlegg.

Snakk med oss om vei og anlegg

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate