Søk
Close this search box.

Kryss Røykenveien – Idunns vei

Kryss Røykenveien – Idunns vei, Asker

STED

Asker

OPPDRAGSGIVER

Asker kommune Prosjekt og utbygging

VÅR ROLLE

Prosjekteringsledelse for hele tiltaket og prosjekterende for veianlegg, støyskjermingstiltak og betongarbeider

FERDIGSTILT

2010

Asker kommune ønsket å utføre trafikksikkerhetstiltak i krysset Røykenveien – Idunns vei. Tiltaket omfattet ombygging av krysset og ny gangkulvert. I den forbindelse ble det også etablert nytt VA-anlegg og lagt nye fjernvarmeledninger. I prosjektet inngikk dessuten støyskjermingstiltak, støttemurer og belysning.

Våre veiingeniører hadde ansvaret for prosjekteringen av veianlegget og støyskjermingstiltakene, mens bygningsingeniørene hadde hovedansvaret for betongarbeidene. I tillegg hadde vi prosjekteringsledelsen for hele tiltaket.

Snakk med oss om veianlegget

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate