ByggteknikkSamferdsel og infrastruktur

Kryss Røykenveien – Idunns vei

Sted Asker
Oppdragsgiver Asker kommune Prosjekt og utbygging
Vår rolle Prosjekteringsledelse for hele tiltaket og prosjekterende for veianlegg, støyskjermingstiltak og betongarbeider
Ferdigstilt 2010

Asker kommune ønsket å utføre trafikksikkerhetstiltak i krysset Røykenveien – Idunns vei. Tiltaket omfattet ombygging av krysset og ny gangkulvert. I den forbindelse ble det også etablert nytt VA-anlegg og lagt nye fjernvarmeledninger. I prosjektet inngikk dessuten støyskjermingstiltak, støttemurer og belysning.

Våre veiingeniører hadde ansvaret for prosjekteringen av veianlegget og støyskjermingstiltakene, mens bygningsingeniørene hadde hovedansvaret for betongarbeidene. I tillegg hadde vi prosjekteringsledelsen for hele tiltaket.

Snakk med oss om veianlegget

Einar Engh