Plan og landskapsarkitektur

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

Sted Åssiden, Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune - Byprosjekter
Vår rolle Prosjekterende landskapsarkitekt
Ferdigstilt 2015

Aronsløkka skole oppgraderte uteområdene sine i 2015 med nytt leke- og nærmiljøanlegg. Medvirkning fra elever og foreldreråd, samt skolens ønsker om å inkludere eksisterende natur, har vært grunnlag for prosjekteringen.

Skolegården har blitt delt i soner for ulik type lek. Hovedlekeområdet består av et populært gummilandskap med forskjellige lekeapparater som klatretårn, trampoliner og husker. I skogen er det en sone for naturlek og hinderløype som blir mye brukt. Ellers er det flere områder for ulik type ballek samt frilek. Det er også avsatt områder egnet for vinteraktiviteter som ski og aking.

Vår rolle har vært prosjekterende landskapsarkitekt gjennom hele prosessen fra oppstart til ferdig anlegg.