Søk
Close this search box.

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

STED

Åssiden, Drammen

OPPDRAGSGIVER

Drammen kommune - Byprosjekter

VÅR ROLLE

Prosjekterende landskapsarkitekt

FERDIGSTILT

2015

Aronsløkka skole oppgraderte uteområdene sine i 2015 med nytt leke- og nærmiljøanlegg. Medvirkning fra elever og foreldreråd, samt skolens ønsker om å inkludere eksisterende natur, har vært grunnlag for prosjekteringen.

Skolegården har blitt delt i soner for ulik type lek. Hovedlekeområdet består av et populært gummilandskap med forskjellige lekeapparater som klatretårn, trampoliner og husker. I skogen er det en sone for naturlek og hinderløype som blir mye brukt. Ellers er det flere områder for ulik type ballek samt frilek. Det er også avsatt områder egnet for vinteraktiviteter som ski og aking.

Vår rolle har vært prosjekterende landskapsarkitekt gjennom hele prosessen fra oppstart til ferdig anlegg.

Vil du vite mer?

Relaterte referanser

Plan og landskapsarkitektur

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate