Byggteknikk

Lillohøyden Barnehage

Sted Oslo
Oppdragsgiver Trygge Barnehager AS
Vår rolle Prosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner
Ferdigstilt 2015

Vårt prosjekt besto av byggteknisk prosjektering av konstruksjon i ny barnehage på Lillohøyden i Oslo.

Barnehagen består av tre etasjer, med parkeringskjeller i to etasjer, og er på til sammen ca.1000 kvm. Den nye barnehagen skulle plassers nær eksisterende bebyggelse i en skråning. Dette medførte spesielle fundamenteringstiltak i prosjektet, som ble løst gjennom at selve bygningskroppen er med å stabilisere bakenforliggende skråning.

Snakk med meg om prosjektet

Petter Høgset