Plan og landskapsarkitektur

Uteområder ved Varners hovedkontor

Sted Billingstad
Oppdragsgiver Strøm Gundersen Entreprenør AS
Vår rolle Prosjekterende landskapsarkitekt
Ferdigstilt 2015

Våre landskapsarkitekter har stått for utarbeidelse av utearealene til Varners hovedkontor. Utearealene har fått en parkmessig utforming og henvender seg mot vannet og strandsonen nedenfor. Ved byggets hovedinngang er det etablert en forplass med noe beplantning og utsmykning med skulpturer av Magne Furuholmen. På sjøsiden av bygget er det tilrettelagt for uteplasser for bruk av de ansatte. Det er etablert to separate uteplasser i ulike nivåer. Disse er utført i plasstøpt betong og solid tremmegulv, og opphøyde plantefelt er brukt som romskapende element.

Uteoppholdsarealene har fin utsikt mot strandsonen. Her er det også etablert ny turvei langs den lokalt viktige takrørskogen. Fra den nye turveien er det etablert gangbro på pæler ut til en ny flytebrygge. Uteområdene har også fått ny belysning.