Søk
Close this search box.
Referanser

Plan og landskapsarkitektur

Se våre dyktige rådgivere som jobber innen fagområdet Plan og landskapsarkitektur i Stener Sørensen AS.

Karine Støvne Berg

Ragna Sortland

Ragna er avdelingsleder for Plan og Landskapsarkitektur. Hun har jobbet med arealplanlegging i mange år, og har erfaring med overordnet planlegging, detaljplaner og konsekvensutredninger.

Isabel Einarborg

Isabel jobber med utvikling av boligområder, tun, gater og lekeplasser. Fra tidligere har hun erfaring med analyser, kotering, planteplaner og landskapsøkologi.

Nina Tondevold

Nina Tøndevold

Nina jobber med arealinnspill, reguleringsplaner, ROS-analyser, matjordplaner og skjøtselsplaner.

ansatt Knut Bruflot

Knut Bruflot

Knut jobber blant annet med detaljprosjektering, terrengmodellering, utomhusplaner, blågrønne strukturer, konseptutvikling og visualisering.

ansatt Marta Treder

Marta Treder

Marta jobber med utomhusplaner, detaljprosjektering, utarbeider illustrasjonsplaner, reguleringsplaner og beskrivelser. Hun jobber blant annet med boligområder, lekeplasser, parker, friområder og offentlige uterom.

ansatt Grete Bårnes

Grete Marie Bårnes

Grete Marie jobber blant annet med opptegning av reguleringsplaner, utomhusplaner, situasjonsplaner og seksjonsplaner.

ansatt Bjørn Krogh

Bjørn Krogh

Bjørn jobber blant annet med konseptutvikling, prosjektorganisering, bolig, torg, parker, detaljer, konstruksjoner og beskrivelser NS 3420.