Søk
Close this search box.
Referanser

Samferdsel og infrastruktur

Se våre dyktige rådgivere som jobber innen fagområdet Vei og anlegg i Stener Sørensen AS.

Rikke Bruun-Hansen

Rikke jobber blant annet med trafikkanalyser, veiplanlegging og utomhusarealer.
Fra tidligere har hun erfaring med prosjektering av skilt- og oppmerkingsplaner, både i 2D og 3D, utarbeidelse av mobilitetsplaner og kartlegging av kollektivstasjoner.

ansatt Teresa Pomares

Maria Teresa Gimenez Pomares

Maria Teresa jobber blant annet med veiplanlegging, utomhusarealer og veioverbygning.

ansatt Roy Are Haare

Roy Are Haare

Roy Are er avdelingsleder for Samferdsel og infrastruktur. Han har
erfaring med prosjekteringsledelse, byggeledelse, geomatikk, terrengmodellering, 3D-modellering og masseberegning.

ansatt Sladjana Antonijevic

Sladjana Antonijevic

Sladjana jobber blant annet med veiplanlegging, veioverbygning, mengdebeskrivelser og mengdeberegning.

ansatt Yuting Situ

Yuting Situ

Yuting jobber blant annet med veiplanlegging, utomhusarealer og veioverbygning

Sylvia Larssen Havnen

Sylvia jobber blant annet med veiplanlegging, utomhusarealer, utgravingsplan og veioverbygning.

Milena Pepic

Milena jobber blant annet med veiplanlegging, utomhusarealer, utgravingsplan og veioverbygning.

ansatt Jon Kibsgård

Jon Eivind Kibsgård

Jon Eivind jobber blant annet med veiplanlegging, utomhusarealer, utgravingsplan og veioverbygning.

Geir Olaf Eidsmoen

Geir Olaf jobber blant annet med veiplanlegging, reguleringssaker, terrengbearbeiding, skiltplaner og Novapoint-programmene Veg, Skilt og Oppmerking.

ansatt Einar Engh

Einar Engh

Einar jobber blant annet med veianlegg, parkeringsplasser, utomhusarealer, byggetomter, grunnarbeider og prosjekteringsledelse.