Søk
Close this search box.
Referanser

Vann og miljø

Ann Merete Haugen

Ann Merete har erfaring og kompetanse innen prosjekterings-, prosess- og prosjektstyring samt tilbud- og oppdragsledelse innen veg, VA og tverrfaglige prosjekter. Besitter kompetanse og erfaring innen utarbeidelse av regulerings-, detalj- og byggeplaner med anbudsdokumenter samt oppfølging i byggefase. Har erfaring fra oppdrag-, disiplin- og fagligledelse samt medarbeider for VA- og vegprosjektering i alle plannivåer fra idéskisse til byggeplan med anbudsdokumenter. Koordinator av grensesnitts- og tverrfaglighåndtering mellom fagfelt i oppdrag. Erfaring med tverrfaglig 3D-modellbasert oppdrag. Behersker DAK-verktøy som AutoCAD, Novapoint Veg og VA.

Elisabeth Nordtun

Elisabeth jobber som oppdragsleder for prosjektering og oppfølging av ledningsanlegg for VA og overvannshåndtering ifm. bolig -og næringsbygg, fra regulerings- til detaljnivå.

Vebjørn Løkensgard

Vebjørn har erfaring med blant annet prosjektering av nyanlegg for vann, avløp og overvann i ulike typer prosjekter, fra regulerings- til detaljnivå.

Oda Garaas

Oda er avdelingsleder for vannavdelingen. Oda har erfaring med blant annet prosjektering av nyanlegg for vann, avløp og overvann i ulike typer prosjekter og rehabilitering av eksisterende VA-anlegg, ved bruk av grøftefrie metoder (no-dig).