Visualisering Ringsaker kirke

Byggteknikkavdelingen har modellert nytt orgelgalleri for Ringsaker kirke i samarbeid med arkitekt Per Skaflem og orgelbygger Marius Lyngø. Ringsaker kirkelig fellesråd står som byggherre.
Selve orgelkassene er vist skjematisk, men modelleringen og visualiseringen viser uttrykket selve kirkebygget vil få.
Det nye orgelgalleriet er planlagt ferdig senhøsten 2022.
Ringsaker kirke orgelgalleri Ringsaker kirke orgelgalleri
Ringsaker kirke orgelgalleri Ringsaker kirke orgelgalleri