Engersand Fjordpark – byggetrinn 2 settes i gang

Landskapsavdelingen i SSAS har tegnet utomhusplaner til to eneboligfelt ved Engersand i Lier. På første byggetrinn har de første beboerne allerede flyttet inn, mens andre byggetrinn har byggestart nå i disse dager.

Det er Block Watne som står for utviklingen og byggingen av eneboligene. Det som er spesielt med dette prosjektet er at hvert hus er spesialtegnet for å passe inn i terrenget og på tomta.

I tillegg til utomhusplaner har landskapsavdelingen bistått med tomteoppdeling og plassering av hus på terreng. Oppmålingsavdelingen har utført alle innmålinger til prosjektering på tomta, samt utstikking av byggene. Veiavdelingen har bistått med veitegninger.

Vi gleder oss til å følge prosjektet videre.

Alle bilder er lånt fra Block Watne sin hjemmeside.