Hedrende omtale i Torp Bruk arkitekturkonkurranse

Vi har fått hederlig omtale for forslaget Bruk Torp i arkitekturkonkurranse, i samarbeid med Spir arkitekter. Boligområde for nesten 1000 nye boenheter, skole, barnehage og småbåthavner. Landskapsarkitektene hos oss har jobbet med grøntdrag, tilgjengeligheten til vannet, analyser av eksisterende terreng, vegetasjon og arter. Det er også jobbet med bearbeidelse av terrenget mellom båthavnene og semiprivate gårdsrom. Dekket er skulpturelt og består av skrå flater som danner ulike rom. Inne i flatene er det arealer for vegetasjon og arter for elvekanten.

Oppdragsgiver: Torp Marinepark Eiendom

Les mer på NAL sine sider. 

bruktorp