Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate fornyes

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate. Disse gatene rehabiliteres og kobles på eksisterende torg og gågate.

SSAS har detaljprosjektert gatene og utarbeidet anbudsbeskrivelser. Prosjektet omfatter rehabilitering av gater med ny overflate og overbygning, overvannshåndtering med separering av fellesledninger, ny vegbelysning og nytt snøsmelteanlegg. Nye gatetrær og utemøblement skal også anlegges.

Vi i SSAS bistår også i byggeperioden, og gleder oss til å se ferdig resultat til høsten.